امروز: چهارشنبه 28 آذر 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

گزارش کارآموزی در شرکت تکنیک کاران

گزارش کارآموزی در شرکت تکنیک کاران دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی
بازدید: 7 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 36 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 50

در بسیاری از فرایند های صنعتی عملیاتی مانند جابجایی اجسامی یا مواد از یك مكان به مكانی دیگر با اعمال نیرو برای نگهداری شكل دادن یا فشردن یك محصول مورد نظر می باشد به منظور به اجرا در آوردن این قبیل عملیات به یك نیروی محركه اولیه (به غیر از تجهیزات الكتریكی) نیاز خواهیم داشت جهت انتقال انرژی از یك نقطه به نقطه دیگر به منظور ایجاد یك حركت خطی یا چر

قیمت فایل فقط 17,600 تومان

خرید

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

مقدمه                                    1

انواع پمپ های هیدرولیك                      2

عیب یابی پمپ ها                             10

عیب یابی                                 16

مشكلات سیتم هیدرولیك                         18

مراقبت از سیستم های پنوماتیكی                   21

مراقبت از سیستم هیدرولیكی                       23

بهداشت و ایمنی در كار                       24

خط تولید محصولات جدید تكنیك كاران                26

قسمت تست                                 32

سر بندی سیم های سیم پیچی                        40

آئین نامه مربوط به سیستم های تحت فشار                  41

مقدمه ای بر هیدرولیك روغنی و پنوماتیك

در بسیاری از فرایند های صنعتی عملیاتی مانند جابجایی اجسامی یا مواد از یك مكان به مكانی دیگر با اعمال نیرو برای نگهداری شكل دادن یا فشردن یك محصول مورد نظر می باشد . به منظور به اجرا در آوردن این قبیل عملیات به یك نیروی محركه اولیه (به غیر از تجهیزات الكتریكی) نیاز خواهیم داشت جهت انتقال انرژی از یك نقطه به نقطه دیگر به منظور ایجاد یك حركت خطی یا چرخشی یا اعمال یك نیرو می توان از سیال مانند روغن و هوا استفاده نمود .

در صنعت سیستمهایی كه بر اساس كارآیی مایعات طراحی شده اند را سیستم هیدرولیكی و آن دسته كه بر اساس كارآیی گازهاطراحی شده اند را سیستم پنوماتیك می نامند در اكثر سیستم های هیدرولیكی سیال مورد استفاده روغن و در اكثر سیستم های پنوماتیكی سیال مورد استفاده هواست .

انواع پمپ های هیدرولیكی

پمپ هایی كه در هیدرولیك روغنی كاربرد دارند به 3 گروه اصلی زیر تقسیم            می شوند :

-         پمپ های چرخ دنده ای

-          پمپ های پره ای

-          پمپ های پیستونی

پمپ های چرخ دنده ای شامل دو چرخ دنده می باشند . این چرخ دنده ها با همدیگر جفت شده و زمانی كه یكی از آنها توسط عاملی به گردش در می آید ، دیگری را نیز می گرداند . این پمپ از نوع جابجایی مثبت بوده و میزان دبی آنها را می توان با تغییر سرعت گردش محور محرك تغییر داد . دبی یا بازدهی این پمپ ها عمدتاً به دقت و تماس مناسب سطوح دنده های درگیر (آب بندی سطوح دنده ها) بستگی دارد .

پمپ های دنده ای را می توان به انواع مختلف تقسیم كرد .

الف : پمپ های چرخ دنده ای ساده

فشار تئوریك در پمپ های چرخ دنده ای ثابت در نظر گرفته می شود . منظور از فشار تئوریك این است كه در عمل در اكثر پمپ های چرخ دنده ای امكان بروز نشت داخلی روغن و لغزش سطوح دنده ها وجود داشته كه این خود موجب كاهش فشار می گردد . بدین ترتیب بازده این قبیل پمپ ها می تواند تا 5 در صد كاهش یابد . متداول ترین این پمپ ها متشكل از یك چرخ دنده است كه مطابق شكل (   )درون یك محفظه جاوی دریچه ورود و خروج روغن قرار می گیرند . یكی از چرخ دنده ها متصل به شافت محرك می باشد . با چرخش چرخ دنده اول در جهتی كه در شكل مشخص شده است حركت چرخ دنده دوم در خلاف جهت آن امكان پذیر می گردد .

محفظه مكش به مخزن روغن متصل است . چرخش چرخ دنده ها باعث ایجاد خلاء شده و فشار منفی حاصل و نیز فشار اتمسفر بر سطح روغن در مخزن سبب جریان روغن از مخزن به بیرون می شود . عمل مكش روغن از طریق دریچه ورودی به اجراء در آمده و پس از عبور از محیط هر چرخ دنده ما بین فضای بین هر دندانه ها و پوسته مستقر می گردد . بدین ترتیب روغن با فشار از دریچه خروجیس جریان پیدا می یابد . مجدداً دنده ها در گیر شده و روغن را از خانه های چرخ دنده جابجا می كنند . دنده های در گیر مانع جریان روغن از محفظه پر فشار به طرف محفظه مكش می گردند . دنده ها قبل از خالی شدن كامل خانه ها ، راه آنها را می بندند . بدین ترتیب فشار زیادی در خانه ها ایجاد می شود كه موجب شدت و ضربان كار می گردد . فضای آزاد ما بین سر دنده ها و پوسته باید در حداقل ممكن باشد . دقت در ساخت و پرداخت صحیح دندانه موجب آب بندی مطلوب پمپ شده و از بازگشت روغن به دریچه ورودی جلوگیری می كند . چنانچه روغن حاوی ذرات خارجی باشد موجب وقوع خوردگی در چرخ دنده ها و پوسته شده و در نتیجه راندمان پمپ كاهش می یابد . عمل تصفیه روغن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و با به حداقل رسانیدن مقدار ذرات خارجی در مدار هیدرولیكی می توان طول عمر دستگاه هیدرولیكی را افزایش داد . پمپ های استاندارد دنده ای برای كار در فشارهای بیش از 80 bar و فشار ماكزیمم در حدود 100-120bar مورد استفاده قرار می گیرند .

نمونه دیگری از پمپ های چرخ دنده ای نوع دندانه  داخلی آن است . این قبیل پمپ ها تا فشار 100 bar را به سهولت تامین می كنند . فضای باز ما بین دو چرخ دنده داخلی و خارجی (حد فاصل دریچه های ورودی و خروجی) توسط زائده ای ثابت مطابق شكل آب بندی می شود تا فشار مورد نظر تامین گردد . مكش روغن از طریق دریچه ورودی به مرحله اجراء در آمده و پس از عبور از فضای بین چرخ دنده ها از دریچه خروجی جریان می یابد .

ب) پمپ های چرخ دنده ای حلزونی

در شكل (  )نمونه ای از یك پمپ چرخ دنده مارپیچی (حلزونی) نشان داده شده است . پمپ های دنده ای مارپیچی دارای دو و یا همانگونه كه در شكل مشاهده      می شود حاوی سه دنده مارپیچی (حلزونی ) می باشند كه یكی از دنده ها چپ گرد و بقیه راست گرد هستند . با طراحی مناسب گام دندانه های حلزونی یكدیگر و بدنه محفظه را پوشش می دهند . دنده حلزون مركزی توسط یك محور به حركت در می آید و این حركت دورانی را به سایر دنده های حلزونی منتقل می كند . دو دنده حلزونی خارجی به همراه بدنه محفظه و دنده حلزون محرك مجموعاً محفظه ای بسته ای را تشكیل می دهند . محفظه مزبور به طور پیوسته در جهت محوری از طرف مكش به طرف دریچه پز فشار انتقال می یابد . نتیجه این دوران ایجاد جریانی یكنواخت و بدون سر و صدا در پمپ می باشد . بدین ترتیب پمپ های دنده حلزونی در مواردی كه ایجاد حركت یكنواخت توسط سایر پمپ ها در اثر وجود ضربه تولید اشكال می نمایند بكار یم روند .

ج ) پمپ های پره ای

اصول كار پمپ های پره ای در اصل شبیه پمپ های دنده ای است با این تفاوت كه در این پمپ ها ، علاوه بر فشار هیدرولیكی ، نیروی گریز از مركز نیز بكار گرفته    می شود . اساس كار این پمپ ها بر اساس ازدیاد حجم خالی برای ایجاد خلاء جزئی استوار گردیده است .

نمونه ای از یك پمپ پره ای ساده در شكل نشان داده شده است . این پمپ متشكل از روتوری كه در محفظه جای گرفته و دور تا دور آن پره هایی در شیار های شعایی مستقر می شوند . نیروی گریز از مركز و فشار سیستم موجب كشش پره ها به طرف خارج می گرد و لبه ههای خارجی پره ها در تماس با سطح درونی در حلقه محفظه به حالت سكون در می آیند . این قبیل پمپ ها در اثر نوسانات فشار روغن ما بین دریچه های ورودی و خروجی به سرعت نا متعادل می شوند .

به منظور كاهش این قبیل نوسانات كه می تواند استهلاك زود رس پمپ را به همراه داشته باشد از پمپ پره ای شكل (    )   استفاده می شود .

نمونه دیگری از یك پمپ پره ای در شكل (    ) نشان داده شده است . نمونه مذكور دارای حلقه ثابتی درون محفظه می باشد كه به استاتور معروف است . در اینجا ، استاتور خارج از مركز را   می توان بكمك یك فنر در وضعیتی قرار داد تا بیشترین فشار را در سیستم هیدرولیكی تأ مین نماید .به هنگام تأمین فشار مورد نیاز ، مابین روتور و استاتور ، در اثر غلبه فشار بر فنر ، استاتور به تدریج از حالت خروج از مركز بیرون آمده و در مركز پوسته مستقر می شود . هنگامی كه فشار مجدداً كاهش می یابد ، فشار فنر موجب بازگشت استاتور به موقعیت خارج از مركز شده و فشار روغن افزایش می یابد . با تنظیم فنر می توان نسبت به تأمین فشار مورد نظر اقدام نمود .

د) پمپ های پیستونی

پمپ های پیستونی به دو نوع شعاعی و محوری تقسیم می شوند . هر دو نوع پمپ مذكور متشكل از تعدادی سیلندر كوچك و پیستونهای رفت و برگشتی بوده كه با فشار یك بادامك خروج از مركز عمل می كنند .ورود و خروج روغن در هر پیستون از طریق دوران دریچه ای چرخشی تأمین می شود ، به نحوی كه هر پیستون به نوبت در زمان پائین آمده در برابر دریچه ورودی قرار گرفته و عمل مكش انجام می پذیرد .به هنگام بالا رفتن پیستون ، این روغن از طریق دریچه خروجی مستقر در برابر هر پیستون ، جاری می شود . پمپ های پیستونی معمولاً در محدوده فشارهای بالا تا سرعت 3500  دور در دقیقه كاربرد و راندمان مطلوبی دارند .

در نمونه ای از یك پمپ پیستونی محوری با صفحه مایل و جابجایی ثابت و در نمونه ای از یك پمپ پیستونی محوری با صفحه مایل و جابه جایی متغیر مشاهده می شود . در این نوع پمپ ها ، یك صفحه نگهدارنده موجب حركت پیستون می گردد . پیستونها بر روی یك استوانه چرخشی متصل به محور محرك واقع شده اند . در اینجا ، یك سیلندر راهنما ، كنترل زاویه صفحه بادامكب را بكمك یك فنر بر عهده دارد . هنگامی كه روغن تحت فشار وارد این سیلندر می شود ، زاویه صفحه بادامكی كاهش یافته و بازده پمپ سیر نزولی را طی خواهد كرد .

به منظور حفاظت از اجزاءداخلی پمپ ها از فیلترهای خاصی كه قادر به جذب ذرات خارجی می باشند استفاده می شود . این فیلترها در انتهای لوله مكش در مخزن روغن تعبیه می شوند . نكته قابل توجه این است كه استفاده از فیلترهای بسیار فشرده در مسیر حركت روغن موجب كند شدن جریان روغن شده و روغن بعلت مقاومت فیلتر در مقابل جریان سیال نمی تواند بسادگی به درون پمپ هدایت شود و در نتیجه پمپ با سر وصدایی زیاد و راندمان كم بكار خود ادامه می دهد . به عنوان یك قائده كلی ، فیلترهای مكش روغن می بایست بتوانندذرات ریز به ابعاد 125  میكرون را جذب نمایند و فیلترهای ریزتر در خط برگشت روغن تعبیه می شوند . هر میكرون برابر است با 0.001  میلی متر (1mm) یا 0.0004 اینچ . در واقع ، هدایت روغن به درون پمپ توسط فشار اتمسفر انجام می شود . این ارتفاع ناشی از فشار در شكل  (    ) با حرف H نشان داده شده است .

قطر لوله می بایست بنحوی محاسبه شود كه سرعت روغن در دریچه های ورودی مابین 0.6  و 1.2 M/S  باشد . معمولاً در پمپ های هیدرولیكی ، قطر لوله ورودی بزرگتر از قطر لوله خروجی است .


عیب یابی پمپ ها

نقص فنی : جریان روغن در پمپ مشاهده نمی شود .

در این صورت باید مراحل زیر را دنبال نمود :

1-           بلافاصله پمپ را خاموش كنید .

2-  در صورتی كه عملیات مقدماتی را انجام نداده اید ، مطابق با دستورالعمل سازنده ، آنها را بكار ببرید .

3-  احتمالاً ، ارتفاع ناشی از فشار خیلی زیاد است . با قرار دادن یك فشار سنج در محل ورودی ، این عامل را كنترل كنید . در صورتی كه ارتفاع ناشی از فشار زیاد باشد ، پمپ را پائینتر نصب كرده و قطر لوله ورودی را افزایش دهید و خط لوله ورودی را از نظر نشت هوا بازرسی كنید .

4-           ممكن است جهت دوران محور پمپ نادرست باشد .

نقص فنی : دبی در پمپ كافی نیست

علت بروز اشكال را باید در موارد زیر دنبال كرد :

1-  نشت هوا به داخل پمپ از خط ورودی یا محفظه كاسه نمدها . در این صورت پیچ مخصوص كاسه نمدها را مقداری سفت كرده و آنها را كمی به روغن آغشته كنید . برای جلوگیری از نشت هوا به داخل لوله ورودی ، آن را ترمیم یا تعویض كنید .

2-  سرعت خیلی كم است . تعداد دور در دقیقه محور موتور را بررسی كنید . البته امكان دارد بار وارده به موتور محرك بیش از اندازه پیش بینی شده باشد . اشكال ممكن است ناشی از كم بودن ولتاژ باشد .

3-  ارتفاع ناشی از فشار زیاد است .با فشار سنج آن را بازرسی كنید .

4-            پمپ فرسوده شده است .

5-   شیر كنترل جهت جریان كوچكتر از حد لازم بوده و یا كاملاً مسدود شده است .

6-  لوله كسی به طور مناسب نصب نشده و هوا به داخل آن نشت می كند .

7-  یك اشكال مكانیكی مانند فرسوده شدن كاسه نمد ایجاد شده است . كاسه نمد را تعویض كنید .

نقص فنی : پمپ مدتی كاركرده و سپس جریان روغن قطع می شود .

علت را باید در یكی از اشكالات زیر جستجو كرد :

1-           خط ورودی، نشتی دارد .

2-           شیر یك طرفه ورودی در عمق مناسبی نصب نشده است .

3-           روغن در خود حبابهایی از هوا دارد .

4-           روغن پمپاژ شده از جای دیگری خارج می شود .

5-           وجود هوا در لوله ورودی .

6-  عملكرد پمپ به خاطر وجود ذرات خارجی در روغن مختل شده است .

نقص فنی : پمپ به سرعت فرسوده می شود

برخی از عوامل كه در فرسودگی سریع پمپ موثرند عبارتند از :

1-  وجود ذرات  اضافی در روغنی كه پمپ می شود . برای رفع این اشكال می توان صافی مناسشبی در خط لوله ورودی تعبیه كرد .

2-   كشش یا فشار اضافی كه لوله ها به بدنه پمپ وارد كرده اند بعث بروز این اشكال شده است . اتصال لوله ها را باز كرده و تنظیمات را كنترل كنید تا از نقش این عوامل در فرسودگی پمپ اطمینان حاصل كنید .

3-           پمپ در مقابل فشار زیادی كار می كند .

4-           زنگ زدگی باعث خوردگی سطوح داخلی شده است .

5-           پمپ بدون روغن یا با روغن كم كار می كند

نقص فنی : گردش پمپ به قدرت زریادی نیاز دارد .

اگر گرداندن محور پمپ به قدرت زیادی نیاز داشته باشد علت را در عوامل زیر جستجو كنید .

1-           سرعت بسیار زیاد است .

2-           ویسكوزیته روغن مناسب نیست .

3-  یك اشكال مكانیكی مانند : خم بودن محور ، تاب برداشت یك قطعه دوار ، سفت بودن كاسه نمدها و یا بر هم خوردن تنظیمات كه از نصب نادرس لوله های ناشی شده و موجب بروز این نقص گردیده است .

4-           كوپلینگ ها تنظیم نیستند .

نقص فنی : عملكرد پمپ با سر و صدا همراه است

علت را باید در موارد زیر جستجو كرد :

1-  روغن ورودی كافی نیست . برای رفع این اشكال می توان محل استقرار پمپ را به كمی پائین تر انتقال داده و لوله ورودی را قدری بزرگتر انتخاب نمود .

2-  نشت هوا به لوله های ورودی می تواند ایجاد سر و صدا كند .

3-           وجود حباب های هوا در لوله ورودی .

4-   پمپ كه از تنظیم خارج شده ممكن است قسمت های ساكن و متحركش به هم سائیده شده و سر و صدا ایجاد كند .

5-           كار كردن پمپ در برابر فشار اضافی .

6-           تعادل كوپلینگ بر هم خورده است .

عیب یابی و تعمیر و نگهداری

تشخیص نقص ، مستلزم به كار گیری رهیافتی روشمند و منطقی در جهت حل مشكل است . نقایص در سیستمهای توان سیالی در ارتباط با موارد زیر بروز می كنند :

1-           خرابی خارجی مثلاً در دستگاهها یا فرایند

2-           خرابی سیستم توان سیالی

در حالت خرابی دستگاهها یا فرایند ،  عملیات لازم بستگی زیادی به پیچیدگی كارهای تعمیراتی ضروری دارد . مشكلات نسبتاً كوچك می توانند معمولاً به سرعت توسط متصدی فرایند حل شوند . كارهای تعمیراتی پیچیده تر اغلب احتیاج به دخالت كاركنان تعمیرات یا خدماات دارد .

لازم است كه در برخی مو.رد خرابی دستگاههای توالی سیالی ، دانش و تجربه كافی در مورد قطعات و مدارها داشته باشید تا بتوانید درباره علل احتمالی خرابی داوری معقول كنید .

تشخیص خرابی علل و اثرات نقص فنی

در هر مورد عیب یابی ،بهتر است كه مدارك مربوط به دستگاههای پنوماتیكی یا هیدرولیكی در دسترس باشد . این مدارك را باید كارخانه سازنده یا تامین كننده دستگاه توان سیالی در هنگام نصب یا تحویل دستگاهها تحویل دهند . معمولاً مستندات سیستم توان سیالی شامل موضوعات زیر است :

1-  نمودار واضح جانمایی سیستم با شیرها و خطوط لوله های مشخص شده .

2-           نمودار مدار

3-           فهرست قطعات

4-           برگه های اطلاعات مربوط به قطعات

5-            نمودار جابجایی گام به گام

6-           دستورالعمل بهره برداری

7-           كتاب راهنمای نصب و مراقبت

8-           فهرست مطالب قطعات یدكی اقلام حساس

به طور كلی خرابی سیستم در طبقه بندی زیر قرار می گیرد :

1-  فرسودگی قطعات و بریدگی خطوط كه در اثر عوامل محیط امكان دارد تشدید شود :

  • كیفیتا قطعات نسبت به یكدیگر
  • بارگذاری غیر مجاز بر قطعات
  • مراقبت نادرست و یا در غالب موارد فقدان مراقبت
  • اتصال و جفت سازی نا درست (مثلاً خطوط سیگنال بیش از حد طولانی ).

2-  شرایط ذكر شده بالا می تواند به خرابی یا نقصهای زیر در سیستم منتهی شوند :

قیمت فایل فقط 17,600 تومان

خرید

برچسب ها : كار اموزی در شركت تكنیك كاران , سر بندی سیم های سیم پیچی , انواع پمپ های هیدرولیک

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر